• prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ksiąg handlowych (pełna księgowość),
 • prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży vat,
 • ewidencja podatkowa ryczałtu ewidencjonowanego,
 • ewidencja środków trwałych,
 • deklaracje podatkowe,
 • międzyokresowe rozliczenia podatkowe,
 • rozliczenia roczne osób fizycznych,
 • sprawozdania finansowe
 • sprawozdania statystyczne (GUS)
 • opracowanie Zakładowych Planów Kont,
 • ZUS, listy płac,
 • rozliczanie delegacji służbowych,
 • reprezentacja przed urzędami – udzielanie informacji, wyjaśnienia.

 

W razie pytań prosimy dzwonić lub spotkać się z nami w siedzibie firmy.