PROMOCJE

  • Jeśli obecny Klient poleci swojemu znajomemu nasze Biuro, Klient dostanie rabat na usługi przez 3 kolejne miesiące.

  • Osoby, które założyły działalność gospodarczą do 3 miesięcy wstecz (decyduje data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej na druku z CEIDG) w momencie podpisania umowy, otrzymują rabat na usługi przez 3 miesiące.

Biuro zastrzega sobie możliwość zmiany Promocji. Szczegółowe informacje na temat Promocji można uzyskać w siedzibie Biura.